Virussjekk.no

Har du problemer med pc'en?
Går den tregt?
Henger den seg opp?
Får du ikke start på den?
Trenger pc'en din en oppgradering?