Priser og Tjenester


Fjerning av spyware/virus/trojanere.
Vi fjerner alle skadelige programmer på maskinen, inkludert virus, spyware, trojanere og falske sikkerhetsprogrammer m.m.
Denne fjerningen er svært grunding og kan ta 1-3 dager.

500,-


Reparasjon av Windows-installasjon som ikke starter
Reparasjon av Windows installasjon som ikke starter pga. skade på filer, register eller annet.

500,-


Installasjon av Windows.
Dette er en ren installasjon av Windows, inkludert nødvendige drivere. (Installasjon av andre programmer som ikke følger med Windows, f.eks. Office, Adobe Reader etc. er ikke inkludert i prisen.) Husk å lever med alle CD-ene som fulgte med maskinen, spesielt driver CD-ene. Vi kan fortsatt gjør installasjonen uten disse, men det kan komme et tillegg for arbeid med å finne riktige drivere.

500,-


Backup av data i forbindelse med reinstallasjon av Windows eller feilsøk
Inkluderer uthenting av "Mine dokumenter"-mappen, bilder, e-post og andre filer du ønsker å ta vare på, samt tilbakekopiering av disse på maskinen etter at reinstallasjonen er ferdig. Gjelder for disker uten fysiske skader eller skader på filsystem som hindrer oss i å kopiere ut data på normal måte. Denne prisen gjelder kun dersom backupen utføres i forbindelse med en reinstallasjon av Windows og/eller et feilsøk.

300,-


Backup av data fra disk uten skader
Inkluderer kopiering av alle data på disken til en ny hard disk (ny hard disk ikke inkludert). Inkluderer kopiering av "Mine dokumenter"-mappen, bilder, e-post og andre filer du ønsker å ta vare på til eventuell ny PC.

500,-


Datarekonstruksjon, slettet fil
Gjenoppretting av enkelte filer som er blitt slettet (ikke ved formatering eller skade på større antall filer).

750,-


Datarekonstruksjon, fysisk skade eller formatert (reinstallasjon/feilsøk.)
Disker med moderate fysiske skader som vi kan rekonstruere internt. Gjelder også rekonstruksjon av disk uten fysisk feil der data er skadet pga. formatering, slettet partisjon, slettet større antall filer eller bruk av "gjenopprettings-cd". Denne prisen gjelder hvis rekonstruksjonen utføres i sammenheng med et feilsøk eller en Windows-reinstallasjon.

1000,-


Denne prisen gjelder hvis rekonstruksjonen IKKE utføres i sammenheng med et feilsøk eller en Windows-reinstallasjon.

1500,-


Feilsøk / reparasjon skjerm-problemer i bærbare
Feilsøking og reparasjon av alle problemer relatert til skjerm i bærbar PC. Eventuelle deler kommer i tillegg.

750,-


Bytte av tastatur i bærbar
Tastatur kommer i tillegg.

400,-


Feilsøk / reparasjon annet maskinvare problem i bærbar
Feilsøk / reparasjon av andre maskinvare problemer i bærbar PC. Inkluderer eventuelt bytte av hovedkort. Eventuelle andre deler kommer i tillegg.

1000,-


Feilsøk / reparasjon annet maskinvare problem i stasjonær PC.
Feilsøk / reparasjon av andre maskinvare problemer i stasjonær PC. Inkluderer eventuelt bytte av hovedkort. Eventuelle andre deler kommer i tillegg.

500,-


Fjerning av Windows og/eller BIOS passord .
Fjerning av Windows og/eller BIOS passord.

500,-


Tillegg for lørdag
Gjelder alt arbeid utført på lørdager.

+50%


Tillegg for helg
Gjelder alt arbeid utført på søndager og offentlige helligdager.

+100%


Tillegg for natt
Gjelder alt arbeid utført fra kl. 22.00 til 07.00.

+100%


Prioritert, nivå 1. "Først i køen"
Jobben påbegynnes innen 1 time ved innlevering på verksted.

500 ,-


Annet:
Datatap er noe som kan skje ved uførelse av reparasjon eller skanning av virus og annet som kan lage problemer for maskinen din. Når et av programmene våre finner dette kan det skje at programmet bare slettet filen(e) som er infiserte.